امروز : یک شنبه , ۰۶ فروردين ۱۴۰۲

GeoSat

معرفی دستگاه

این محصول توسط Sputnikovyj monitoring تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
gprs_req
Remote management via GPRS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP
hdop
HDOP (Horizontal Dilution Of Precision)
name
Image Name