امروز : چهارشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

TR-600

معرفی دستگاه

این محصول توسط GlobalSat تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

odometer
Built-in odometer
adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
sos
Alarm button
tcp
Communication via TCP