امروز : دوشنبه , ۰۳ مهر ۱۴۰۲

AGPS 020

معرفی دستگاه

این محصول توسط GNSS Sistemas Globales de Posicionamiento S.L. تولید شده است و در گروه Personal trackers قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
glonass
GLONASS support
tcp
Communication via TCP