امروز : دوشنبه , ۰۵ آبان ۱۳۹۹

TAG SOLO

معرفی دستگاه

این محصول توسط TRACKnTAG تولید شده است و در گروه Asset trackers قرارداد.

adc
ADC sensors
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP