امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

Lommy Pro 2

معرفی دستگاه

این محصول توسط Flextrack تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
gprs_req
Remote management via GPRS
ibutton
Driver identification
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP