امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

GPS NSS F1

معرفی دستگاه

این محصول توسط NSS تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
adc
ADC sensors
sos
Alarm button
tcp
Communication via TCP