امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

GlobusGPS GL-650

معرفی دستگاه

این محصول توسط GlobusGPS تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
gprs_req
Remote management via GPRS
tcp
Communication via TCP