امروز : چهارشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

ezTracker

معرفی دستگاه

این محصول توسط ezTracker تولید شده است و در گروه OBD trackers قرارداد.

valid
Effective mark of data: 1 - effective, 0 - invalid
tracker_status
Tracker status
mcc
Country Code
mnc
Network Code
lac
Location Area Code
cell_id
Cell ID