امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

Suntech ST300H

معرفی دستگاه

این محصول توسط Suntech تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
sms_req
Remote management via SMS
sos
Alarm button
tcp
Communication via TCP