امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

whereQube OBD

معرفی دستگاه

این محصول توسط Geometris تولید شده است و در گروه OBD trackers قرارداد.

udp
Communication via UDP
format
protocol format.
This string acts as an identifier for the message format. If you put additional variables into the message, or different variables, this value will change.
direction_alpha (N,S,E,W)
heading
duration
Context dependent duration value. Depends on the message reason that identifies the event. such as IDLING, and SPEEDING. Describes in minutes how long.
idle_duration (hours)
Total idle engine hours reported by the ECU
location_age_min (minutes)
Minutes since last GPS fix
measurements
Unit system name.
English or Metric
message_reason
Identifies which event caused the device to send a packet, as described by the events in the Geometris documentation.
odometer
Odometer value as computed by displacement in space
obd_coolant
Coolant temperature
obd_enginerpm
Engine RPM
obd_fuel (%)
Fuel tank percent full, 0 to 100
obd_instantmpg (mpg)
Instant fuel consumption
obdmpg (mpg)
Average fuel consumption in miles per gallon since installation of the device
obd_tripmpg (mpg)
Average fuel consumption during the trip since ignition on.
obd_odometer
Odometer as reported by the engine computer
obd_speed (mpg)
Speed by engine computer
obd_throttle (%)
Throttle position
obdvin
VIN