امروز : چهارشنبه , ۰۹ آذر ۱۴۰۱

GPS Padlock G-400

معرفی دستگاه

این محصول توسط Shenzhen HHD Technology تولید شده است و در گروه Asset trackers قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
eseal
E-seal
alarm_flag
Alarm (bitwise parameter, 1 - active, 0 - not active):
bit2 - Over Speed
bit3 - Fatigue Driving
bit5 - GNSS module malfunction
bit6 - GNSS antenna disconnection
bit7 - GNSS antenna short-circuit
bit8 - Device low battery
bit9 - Device
state_flag
Status (bitwise parameter):
bit2 - 0: No Position, 1: Positioned
mileage (km)
Mileage
lock_st
Lock Status:
1 - Close (Bracket in the hole)
0 - Open (Bracket out from hole)
seal_st
Seal Status:
1 - Seal
0 - Unseal
pwr_int (V)
Battery voltage
tear_dw_st
Tear Down Status:
0 - Normal (lock body not be opened);
1 - Been tear down
rp_rs
Report Reason:
0 - Scheduled report
1 - Lock status changed
2 - Tear Down Status Changed
3 - Press Seal
4 - RFID Seal
5 - RFID Unseal
6 - SMS Seal
7 - SMS Unseal
8 - Low battery
op_id
Operate ID
s_lock_stN
Sub-lovk status with N number:
0 - Unbind
1 - Bind
2 - Status OFF
3 - Status ON
4 - Damaged
5 - Communicate Over Time
usr_b_id
User Business ID
cmd_name
Command name
cmd_result
Result of command