امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

Queclink GL500

معرفی دستگاه

این محصول توسط Queclink Wireless Solutions تولید شده است و در گروه Personal trackers قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
lbs
LBS
tcp
Communication via TCP