امروز : دوشنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۱

flespi gateway

معرفی دستگاه

flespi gateway protocol is used to connect flespi backend to Wialon platform with HTTP streams.

این محصول توسط Gurtam تولید شده است و در گروه Protocols and retranslato قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
adc
ADC sensors
can
CAN-bus support
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
sos
Alarm button
tcp
Communication via TCP