امروز : سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

LMU-2000 Series

معرفی دستگاه

این محصول توسط CalAmp تولید شده است و در گروه OBD trackers قرارداد.

3g
3G
bbox_auto
Blackbox
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
sms_in
SMS sending of data
sms_req
Remote management via SMS
udp
Communication via UDP
acc_threshold
Accumulators threshold status
accum_N
Accumulator N value
app_ver
Application software version identifier
dtc_code_N
Diagnostic Trouble Code N value
event_code
The event code assigned to the report as specified by the event’s Action Parameter
event_index
The index number of the event that generated the report
hdop
HDOP (Horizontal Dilution Of Precision)
indctrs_0
VBUS Indicator ID 0
indctrs_1
VBUS Indicator ID 1
j1708_batt (V)
1708 Batt Voltage
j1708_eng_cool_temp (°C)
1708 Eng Coolant Temp
j1708_eng_oil_temp (°C)
1708 Eng Oil Temp
j1708_eng_speed (RPM)
1708 Eng Speed
j1708_odo (m)
1708 Odometer
j1708_switch_batt (V)
1708 Switched Batt Voltage
j1708_total_eng_hrs (h)
1708 Total Eng Hours
j1708_total_fuel (L)
1708 Total Fuel
j1708_total_idle_fl (L)
1708 Total Idle Fuel
j1708_total_idle_hr (h)
1708 Total Idle Hours
j1939_batt (V)
1708 Batt Voltage
j1939_eng_cool_temp (°C)
1939 Eng Coolant Temp
j1939_eng_oil_temp (°C)
1939 Eng Oil Temp
j1939_eng_speed (RPM)
1939 Eng Speed
j1939_hi_rez_odo (m)
1939 Hi-Rez Odometer
j1939_odo (m)
1939 Odometer
j1939_seatbelt
1939 Seatbelt
j1939_switch_batt (V)
1939 Switched Batt Voltage
j1939_total_eng_hrs (h)
1939 Total Eng Hours
j1939_total_fuel (L)
1939 Total Fuel
j1939_total_idle_fl (L)
1939 Total Idle Fuel
j1939_total_idle_hr (h)
1939 Total Idle Hours
params
Supported Parameters
proto
OBD II Protocol Identifier
sms_resp
SMS command response
unit_status
Status of key modules within the unit (bit field)
vin
Vehicle ID