امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

Meitrack P99G

معرفی دستگاه

این محصول توسط Meitrack تولید شده است و در گروه Personal trackers قرارداد.

gprs_req
Remote management via GPRS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
event_code
Event code description:
  • 1 - SOS Pressed
  • 2 - Input 2 Active
  • 3 - Input 3 Active
  • 17 - Low Battery
  • 19 - Speeding
  • 20 - Enter Geo-fence
  • 21 - Exit Geo-fence
  • 24 - G