امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

MG Series

معرفی دستگاه

Wialon Hosting Server IP (For VPN users): 173.27.224.9 Server port: 21009

این محصول توسط Oigo Telematics تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.