امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

Syrus

معرفی دستگاه

این محصول توسط DCT تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
io_a
Bitwise parameter:
bit0: Ignition (1=ACTIVE, 0=INACTIVE)
bit1: Main Power Source (1=EXT-PWR, 0=BACKUP-BATTERY)
io_b
Bitwise parameter:
bit0: Output 1 (1=ACTIVE, 0=INACTIVE)
bit1: Output 2 (1=ACTIVE, 0=INACTIVE)
io_c
Bitwise parameter:
bit0: Input 1 (1=ACTIVE, 0=INACTIVE)
bit1: Input 2 (1=ACTIVE, 0=INACTIVE)
bit2: Input 3 (1=ACTIVE, 0=INACTIVE)
vo
Current value of the virtual odometer
events
Event index
keep_alive_count
Keep-alive messages counter. Registered if checkbox "Keep alive messages counter" is enabled in the Device configuration in unit properties
cntrN_command
Counter N command. Refer to "GC - Counters, Timers, Distancers" in Syrus documentation.
N - counter index
cntrN_flag
Counter N recycle flag. Refer to "GC - Counters, Timers, Distancers" in Syrus documentation.
N - counter index
cntrN_val1
Counter N threshold increment. Refer to "GC - Counters, Timers, Distancers" in Syrus documentation.
N - counter index
cntrN_val2
Counter N data increment value. Refer to "GC - Counters, Timers, Distancers" in Syrus documentation.
N - counter index
xp2
The status of signal "XP2" (XP1 - XP2: Outputs. Status is 1 when the corresponding output is on)