امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

Trio Mobil P65

معرفی دستگاه

این محصول توسط Trio Mobil تولید شده است و در گروه Asset trackers قرارداد.

adc
ADC sensors
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP