امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

VT05S

معرفی دستگاه

این محصول توسط Shenzhen iTrybrand Technology Co.,Ltd تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
lbs
LBS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
acc
0 - ACC off
1 - ACC on
alarm
Alarm status:
0: normal
1: SOS
2: Power outage alarm
3: Vibration alarm
4: Into the alarm of the fence
5: Out the alarm of the fence
6: Overspeed alarm
alarm_status
Alarm status:
0: Normal
1: Vibration alarm
2: Power outage alarm
3: Low power alarm
4: SOS
data_mode
0 - Regular report
1 - Distance to report
2 - Inflection point to upload
3 - Upload the ACC state changes
mcc
Mobile Country Code
mnc
Mobile Network Code
lac
Location Area Code
cell_id
Cell Tower ID
voltage
Voltage degree 0-6:
0: Without electricity (power off)
1: Very low power
2: Light is very low (low electric alarm)
3: Low power (normal use)
4: Electricity
5-6: High power
gsm
GSM signal strength level:
0 - No signal
1 - Signal is very weak
3 - Signal is good
4 - Signal is strong
in1
1 - set up defense
0 - cancel defense
in7
1 - GPS positioning
0 - GPS is not positioning
in8
1 - Oil electricity disconnect
0 - Oil electric connection
in2
1 - ACC high
0 - ACC low
in3
1 - have to connect power charging
0 - not to connect power charging