امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

Cellocator CelloTrack

معرفی دستگاه

این محصول توسط Pointer Telocation تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
odometer
Built-in odometer
adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP