امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

Queclink GV200

معرفی دستگاه

این محصول توسط Queclink Wireless Solutions تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

odometer
Built-in odometer
adc
ADC sensors
garmin
Garmin support
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
lbs
LBS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
pwr_ext (V)
The voltage of the external power supply
motion
The current motion state of device:
 • 16 - Tow
 • 1A - Fake Tow
 • 11 - Ignition Off Rest
 • 12 - Ignition Off Motion
 • 21 - Ignition On Rest
 • 22 - Ignition On Motion
 • 41 - Sensor Rest
 • 42 - Sensor Motion
ext_gps_ant
External GPS antenna status:
 • 0 - is working
 • 1 - is detected in open circuit state
 • 3 - is in unknown state
harsh_behavior
Harsh behavior:
 • 0 - harsh braking behavior
 • 1 - harsh acceleration behavior
harsh_speed_level
The speed level of which the harsh behavior is detected:
 • 0 - unknown speed
 • 1 - low speed
 • 2 - medium speed
 • 3 - high speed
gps_acc
GPS accuracy
mcc
Mobile country code
mnc
Mobile network code
lac
Location area code
cell_id
Cell tower ID
mileage (km)
Current mileage
total_mileage (km)
Total mileage
ign
Ignition state: 0 - off, 1 - on
ign_off_duration (s)
Duration since last time the ignition is off
ign_on_duration (s)
Duration since last time the ignition is on
hour_meter_count (h)
The total hour meter count
tempN (°C)
The temperature sensor number N value
report_type
The message type of ASCII format report