امروز : سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

Skypatrol Evolution

معرفی دستگاه

این محصول توسط Skypatrol تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP