امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

KS168

معرفی دستگاه

این محصول توسط Keson تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
alarm
Alarm information code:
0 - Vehicle power off
2 - Vehicle robbery?SOS help?
3 - Vehicle anti-theft and alarming
4 - Lowerspeed Alert
5 - Overspeed A