امروز : دوشنبه , ۰۳ مهر ۱۴۰۲

Locarus 702R

معرفی دستگاه

این محصول توسط Locarus تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
voice
Voice calls
adc
ADC sensors
inputs
Digital sensors
udp
Communication via UDP