امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

Starline M15

معرفی دستگاه

In the Unique ID field please "0" before IMEI (15 digits)

این محصول توسط StarLine تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

lbs
LBS
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP