امروز : یک شنبه , ۰۶ فروردين ۱۴۰۲

­HAWK

معرفی دستگاه

این محصول توسط FLEETLOGIC Co تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
odometer
Built-in odometer
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP