امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

HAWK II

معرفی دستگاه

این محصول توسط FLEETLOGIC Co تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

3g
3G
bbox_auto
Blackbox
glonass
GLONASS support
adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP