امروز : چهارشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

Gelix-2

معرفی دستگاه

این محصول توسط Gelix Wireless Enterprises تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
glonass
GLONASS support
voice
Voice calls
adc
ADC sensors
gprs_req
Remote management via GPRS
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
sms_in
SMS sending of data
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP