امروز : دوشنبه , ۲۷ فروردين ۱۴۰۳

Amwell series

معرفی دستگاه

این محصول توسط Amwell تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

odometer
Built-in odometer
voice
Voice calls
adc
ADC sensors
camera
Camera connection
driver_msg
Communication with driver
gprs_req
Remote management via GPRS
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
sms_req
Remote management via SMS
sos
Alarm button
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP