امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

GL-TR3

معرفی دستگاه

Note: It is possible to get photos from your camera.

این محصول توسط GlobusGPS تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
camera
Camera connection
lbs
LBS
tcp
Communication via TCP