امروز : چهارشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۲

CAN-WAY-L30 W

معرفی دستگاه

این محصول توسط Farvater تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

3g
3G
bbox_auto
Blackbox
glonass
GLONASS support
accel
Accelerometer
adc
ADC sensors
can
CAN-bus support
ibutton
Driver identification
inputs
Digital sensors
sos
Alarm button
tcp
Communication via TCP