امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

ST-901

معرفی دستگاه

این محصول توسط Auto Leaders تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

3g
3G
bbox_auto
Blackbox
gprs_req
Remote management via GPRS
tcp
Communication via TCP
valid
Effective mark of data: 1 - effective, 0 - invalid
tracker_status
Tracker status
mcc
Country Code
mnc
Network Code
lac
Location Area Code
cell_id
Cell ID
tr_status
bit 1: Steal Alarm
bit 2: Password Wrong Alarm
bit 3: SOS
bit 5: Power of car off alarm