امروز : شنبه , ۱۲ آذر ۱۴۰۱

GlobusGPS GL-TR1

معرفی دستگاه

The unique identifier consists of 8 digits and is configured by a user of GlobusGPS GL-TR1. The default password for GlobusGPS GL-TR1 is 000000.

این محصول توسط GlobusGPS تولید شده است و در گروه Personal trackers قرارداد.

inputs
Digital sensors
sms_in
SMS sending of data
sms_req
Remote management via SMS
sos
Alarm button
tcp
Communication via TCP