امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

TZ-AVL02

معرفی دستگاه

این محصول توسط T-Zone تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
adc
ADC sensors
inputs
Digital sensors
sos
Alarm button
tcp
Communication via TCP