امروز : سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

Rover 8

معرفی دستگاه

این محصول توسط Stars Navigation Technologies تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
adc
ADC sensors
sms_in
SMS sending of data
sms_req
Remote management via SMS
tcp
Communication via TCP
udp
Communication via UDP