امروز : سه شنبه , ۱۱ بهمن ۱۴۰۱

Aplicom R1

معرفی دستگاه

این محصول توسط Aplicom تولید شده است و در گروه AVL Hardware قرارداد.

bbox_auto
Blackbox
odometer
Built-in odometer
inputs
Digital sensors
tcp
Communication via TCP