امروز : یک شنبه , ۱۵ تیر ۱۳۹۹

ITLINE

ITLINE

ITLINE is a russian manufacturer of LED displays, intended for mounting on bus stops. ITLINE displays are integrated with Nimbus solution by Gurtam.

یک شرکت تولید کننده نمایشگرهای LED در روسیه می باشد که با نرم افزار Nimbus شرکت گورتام یکپارچه سازی شده. از این نمایشگرها را می توان در ایستگاه های اتوبوساستفاده کرد.