امروز : سه شنبه , ۰۴ مهر ۱۴۰۲

Micro Tronic , میکروترونیک

Micro Tronic , میکروترونیک

شرکت میکروترونیک یک توسعه دهنده و تولید کننده راه حل های اوکراین برای مدیریت ناوگان ، ردیابی دارایی و کنترل سوخت است. دفتر مرکزی این شرکت در کیف ، اوکراین است.