امروز : دوشنبه , ۲۷ فروردين ۱۴۰۳

TVERTZ

TVERTZ

TVERTZ is a russain manufaturer of fuel level sensors. The company was founded in 2017, headquartered in Tver, Russia.

شرکت سازنده سنسورهای سطح سوخت است که در سال 2017 در کشور روسیه تاسیس شد.