امروز : دوشنبه , ۲۷ فروردين ۱۴۰۳

GlobalTech

GlobalTech

توسط متخصصان فنی و اقتصادی برای نرم افزارهای حمل و نقل بار تشکیل شده است. این شرکت که در سن پترزبورگ روسیه قرار دارد سیستم های کنترل وزن برروی کامیون ها را توسعه داده و یا و شکل جدید آن را تولید می کند