امروز : سه شنبه , ۱۴ آذر ۱۴۰۲

Inventure Automotive Electronics

Inventure Automotive Electronics

Inventure Automotive Electronics Research & Development, Inc. has been established in 1997 with the aim to develop and market state-of-the-art products on the domestic and foreign automotive electronics market that satisfy special customer needs on a superior technical level.The company has 100% Hungarian private ownership. It is primarily specialized in the development and small-scale production of professional automotive measuring instruments and electronic control units (ECUs), providing customized solutions to the clients with the help of continuous innovation and R&D that is part of the company culture.

این شرکت در سال 1997 با هدف توسعه و عرضه محصولات مدرن در بازار داخلی و خارجی الکترونیک خودرو که نیازهای ویژه مشتری را در یک سطح فنی برتر برآورده کند ، تأسیس شده است. در درجه اول در توسعه و تولید در مقیاس کوچک ابزارهای اندازه گیری حرفه ای خودرو و واحدهای کنترل الکترونیکی (ECU) تخصصی است و با کمک نوآوری مداوم و تحقیق و توسعه که بخشی از فرهنگ شرکت است ، راه حلهای سفارشی را برای مشتریان ارائه می دهد.دفتر اصلی شرکت در مجارستان می باشد.