امروز : پنجشنبه , ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

Quarta Technologies

Quarta Technologies

Quarta Technologies is a Moscow-based solution provider for emerging and innovation projects. It was established in 1997 and became a Windows Embedded distributor in 2004. It drives Windows Embedded in the Russian market and also organizes an annual Windows Embedded Day conference in Russia with attendees from local and global IoT markets.

یک ارائه دهنده راه حل مستقر در مسکو برای پروژه های نوظهور و نوآوری است. این شرکت در سال 1997 تاسیس شد و در سال 2004 به یکیاز  توزیع کننده های  Windows Embedded تبدیل شد. این سیستم عامل Windows Embedded را در بازار روسیه هدایت می کند و همچنین کنفرانس سالانه Windows Embedded Day با شرکت کنندگان در بازارهای محلی و جهانی IoT در روسیه را برگزار می کند