امروز : پنجشنبه , ۱۰ خرداد ۱۴۰۳

Eljunga

Eljunga

ELJUNGA LTD was established in 1997 driven by a clear idea and goal to prevent fuel thefts and cardinally reduce the costs of fleet-owners. Idea remained the same up to these days, but products were changing to fit the biggest customers needs. Started from the official distributorship of AquaMetro company from Switzerland and then developing and manufacturing own products, Eljunga gained invaluable experience and knowledge in fuel monitoring equipment which we would be happy to share with You!

در سال 1997 با هدف مشخص تأسیس شد تا از سرقت سوخت جلوگیری کرده و کاردینال هزینه های صاحبان ناوگان را کاهش دهد. اندیشه تا به امروز به همین شکل باقی مانده است ، اما محصولات در حال تغییر بودند تا متناسب با بزرگترین نیازهای مشتری باشد. Eljunga تجربه و دانش ارزشمندی را در مورد سوخت به دست آورد.