امروز : دوشنبه , ۰۳ مهر ۱۴۰۲

Squarell Technology

Squarell Technology

Squarell is a world-leading independent provider of vehicle data solutions. The gathering and processing of vehicle data is only one part of the company’s activities. The benefit lies in the expertise of converting the wide variety of data into information, such as driver behaviour, vehicle performance and predictive maintenance.

Squarell یک ارائه دهنده مستقل جهانی در زمینه راه حل های داده های وسیله نقلیه است. جمع آوری و پردازش داده های وسیله نقلیه تنها بخشی از فعالیت های شرکت است. این مزیت در تخصص تبدیل انواع مختلف داده به اطلاعات ، مانند رفتار راننده ، عملکرد خودرو و نگهداری پیش بینی شده است