امروز : جمعه , ۲۵ خرداد ۱۴۰۳

Xexun

Xexun

Shenzhen Xexun Technology corporation was founded in 2002 in China. The core areas of activities are the development of stationary and moving units tracking solutions, personal and pet GPS-trackers, automobile controllers and GPS-watches manufacture. At the moment the company is rapidly growing, which is determined by considerable investments into research and development.

شرکت فناوری  Xexun در سال 2002 در چین تاسیس شد. زمینه های اصلی فعالیت ها عبارتند از: توسعه راه حل های ردیابی واحدهای ثابت و متحرک ، ردیاب های شخصی و حیوان خانگی ، کنترلرهای خودرو و تولید ساعت های GPS. در حال حاضر این شرکت به سرعت در حال رشد است ، که با سرمایه گذاری های قابل توجهی برای تحقیق و توسعه تعیین می شود.