امروز : دوشنبه , ۲۷ فروردين ۱۴۰۳

CalAmp

CalAmp

CalAmp is a leading navigation equipment and solutions developer in the areas of M2M and MRM. The company history includes more than 30 years of successful operation. Since then the company developed to have 8 branches worldwide, apart from headquarters in California. CalAmp may be noted for a broad range of Wialon-integrated GPS-equipment. Thus, Wialon users can always find a device, meeting the most demanding requirements.

CalAmp توسعه دهنده تجهیزات و راه حل های پیشرو در زمینه های M2M و MRM است. تاریخچه شرکت شامل بیش از 30 سال فعالیت موفق است. از آن زمان این شرکت به غیر از دفتر مرکزی در کالیفرنیا ، دارای 8 شعبه در سراسر جهان بود.

CalAmp برای طیف گسترده ای از تجهیزات GPS- یکپارچه Wialon ذکر می شود. بنابراین ، کاربران Wialon همیشه می توانند دستگاهی که نیاز دارند را پیدا کنند