امروز : پنجشنبه , ۱۸ خرداد ۱۴۰۲

Galileosky , گالیلواسکای

Galileosky , گالیلواسکای

Galileosky is a Russian satellite monitoring hardware manufacturer, popular with domestic and European market players. For only 5 years the company elaborated a major partner network, comprising 25 partners worldwide. Galileosky is represented in different IT areas: their devices are used to track various vehicles, stationary assets and “smart house” system connection.

Galileosky یک تولید کننده سخت افزار مانیتورینگ ماهواره ای روسیه است که در بازار داخلی و اروپا محبوب است. تنها 5 سال این شرکت یک شبکه بزرگ را تشکیل داده است که شامل 25 شریک در سراسر جهان است. گالیلواسای در مناطق مختلف IT ارائه شده است: دستگاه های آنها برای ردیابی وسایل نقلیه مختلف ، دارایی ثابت و اتصال سیستم "خانه هوشمند" استفاده می شوند.