امروز : سه شنبه , ۰۴ مهر ۱۴۰۲

Teltonika , تلتونیکا

Teltonika , تلتونیکا

By setting new trends Teltonika inspires partners to change the world and use the most advanced technologies in the market. Connected vehicles, NB-IoT, CAT-M1, Cloud based services and many more are already here. Innovation will always be a pulse of Teltonika. Vision and passion of people working at Teltonika have created the history of the company. Wide portfolio, feature-rich products, powerful tools to manage thousands of devices by a click, provide strong opportunities for your business growth.

Teltonika پیشرو در تولید راه حل های مدیریت ناوگان در اروپا با 1.200.000 ردیاب GPS است که در سال 2018 فروخته شده است. با تلفیق فن آوری پیشرو ، دانش و رهبری در طراحی و ساخت ، موارد گسترده ای را شامل می شود: از مدیریت ناوگان و امنیت گرفته تا ماشین متصل ، telematics بیمه و به اشتراک گذاری ماشین. Teltonika با تنظیم روندهای جدید ، به شرکای خود الهام می بخشد تا جهان را تغییر دهند و از پیشرفته ترین فناوری های موجود در بازار استفاده کنند. وسایل نقلیه متصل ، NB-IoT ، CAT-M1 ، خدمات مبتنی بر ابر و بسیاری موارد دیگر در حال حاضر در اینجا هستند. نوآوری همیشه نبض Teltonika خواهد بود. چشم انداز و اشتیاق افرادی که در Teltonika کار می کنند