امروز : پنجشنبه , ۰۶ مهر ۱۴۰۲

Navtelecom , تلکام

Navtelecom , تلکام

Navtelecom company is a russian manufacture and developer of GLONASS/GPS hardware for vehicle and asset tracking. They are regular participants of specialised trade shows and conferences, where their tracking solutions are in high demand. All the equipment meet the government standarts and certification. The company cooperates with many software providers and is looking for new partners.

شرکت Navtelecom در روسیه می باشد و توسعه دهنده سخت افزار GLONASS / GPS برای ردیابی وسایل نقلیه و دارایی است. آنها از شرکت کنندگان  همیشگی در نمایشگاه ها و کنفرانس های تخصصی ، که در آن راه حل های رهگیری مورد نیاز است، می باشند. همه تجهیزات این برند دارای مجوز است. این شرکت با بسیاری از ارائه دهندگان نرم افزار همکاری می کند و به دنبال شرکای جدید است.