امروز : چهارشنبه , ۰۹ آذر ۱۴۰۱

احساس خوب استفاده از GPS

بیشترین نگرانی ها درباره استفاده از ردیاب ناوگان خودرویی، مقدار استفاده دستگاه ردیاب از باطری خودرو ، حجم دیتا مصرف شده برای ردیابی GPS و ردیابی شدن غیر از ساعات کاری بوده است.

استفاده از GPS خودرویی

 با توجه به آخرین تحقیق و بررسی آماری و علمی صورت گرفته، رانندگان شرکتهایی که با ردیابی GPS آشنایی دارند ، نسبت به کسانی که برای اولین بار از تکنولوژی های ردیاب GPS استـــــفاده می کنند، احساس مثبت بیشتری درباره تکنولوژی ردیاب جی پی اس دارند.

در طی این تحقیق که 1000 نفر از رانندگان آمریکایی در آن شرکت کردند، حدود یک سوم اظهار داشتند که از ردیاب GPS در محل کار خود استفاده کرده اند.وقتی از آنها درباره احساس خود نسبت به تکنولوژی ردیابی جی پی اس پرسیده شد، حدود 54 درصد از آنها پاسخ "خوب" و حدود 41 درصد از آنها "احساس خاص ندارم یا خنثی" را انتخاب کردند.اما برای کسانی که برای اولین بار از تکنولوژی GPS استفاده میکردند نظرها متفاوت بود؛ تنها حدود 16 درصد از آنها پاسخ "خوب" و حدود 46 درصد از آنها "احساس خاص ندارم یا خنثی" را انتخاب کردند.

 بیش از نیمی از پاسخ دهندگان (55 درصد) اظهار داشتند که فقط زمانی که ردیاب خودرو را تنظیم کرده اند، خودرو آنها از طریق GPS ردیابی شده است .در حالی که 15 درصد اعلام کردند خودرو آنها در طول 24 ساعت ردیابی شده است و 30 درصد اعلام داشتند که آنها اصلا نمی دانستند که خودرو آنها در چه زمانهایی از طریق جی پی اس ردیابی می شود.

بیشترین نگرانی ها درباره استفاده از ردیاب ناوگان خودرویی، مقدار استفاده دستگاه ردیاب از باطری خودرو ، حجم دیتا مصرف شده برای ردیابی GPS و ردیابی شدن غیر از ساعات کاری بوده است. اما در سمت مقابل بیشترین مزایای اعلام شده درباره ردیاب GPS ، اندازه گیری دقیق مسافت طی شده و زمان مصرف شده در طول سفر می باشد، که باعث کاهش نگرانی رانندگان از احتمال اشتباه در محاسبه دستمزد آنها شده است.

با توجه به تحقیقات صورت گرفته به نظر می رسد استفاده از نرم افزارهای AVL که از تکنولوژی ردیاب GPS استفاده می کنند ، برای ناوگان خودرویی سازمانها ضروری است و بازدهی و بهره وری سیستم را افزایش می دهد.

 

منبع: cmspardaz